fredag 31 oktober 2008

(S)törtdykning resultat av velande

Velande fram och tillbaka lönar sig sällan. Den här gången har Socialdemokraterna med Mona Sahlin i spetsen velat tillräckligt för att motsvarande 340.000 väljare på en månad skall tycka att det är nog.

I DN/Synovates nya undersökning visas en statistiskt säker minskning för Socialdemokraterna, som trots Vänsterpartiets högsta notering sedan februari 2005 leder till att oppositionen tappar ordentligt stöd. Med Miljöpartiet får de tre partierna 54,2 procent mot 42,3 procent för regeringspartierna. Skillnaden mellan oppositionen och regeringspartierna har sedan förra mätningen minskat från 19,1 till 11,9 procent. Det är fortfarande ett stort gap att ta sig över, men med en så pass velig ledare för oppositionen så vet man inte hur det kommer att se ut framöver.

Jag tycker att det känns bra att se att svenska folket inte köper vad som helst. Vet inte partiledaren för oppositionens största parti hur hon vill att framtiden ska gestaltas är det inte mer än rätt att hon tappar i trovärdighet. Skulle däremot valet vara idag skulle hon vara helt beroende av Lars Ohly för att kunna få majoritet, något som hon uppenbarligen (och med all rätt) var lite tveksam till. Tydligen finns det tillräckligt många inom Socialdemokraterna som stod lite längre vänsterut än vad hon trodde. Vid det här laget vet även Mona Sahlin att det är majoritet som gäller.

Idag verkar det vara halkigt över hela landet och frågan är om inte Socialdemokraterna är på väg att halka iväg mot något gammalt. Insider går ganska hårt åt Sahlin i dagens inlägg och skriver "
Sahlin har idag ingen politik och det är det som idag lyser igenom. Bidragslinjen håller på att falla ihop. Folk vill inte ha bidrag de vill ha arbete."

Jag får, för Sveriges framtid, hoppas att det är just så. Bidrag som en tillfällig lösning är en sak, men då den tillfälliga lösningen tar och blir permanent och inga försök längre görs att komma ut i arbetslivet kommer Sverige att stanna. Blir det ordentliga orostider kommer däremot Socialdemokraterna vinna tillbaka en hel del stöd, på grund av att folk kommer att bli mer och mer beroende av just bidrag för att klara vardagen. Jag hoppas däremot att de kommer att se lite längre än vad näsan räcker.

[Sydsvenskan] [SvD]

Inga kommentarer: