måndag 20 oktober 2008

Molotovcocktail mot polisen

Är det så här det kommer att se ut framöver? Människor som i ren desperation begår större eller mindre brott för att få uppmärksamhet och få någon som tar hand om dem, lyssnar på dem? En 29-åring visade sitt missnöje genom att kasta en Molotovcocktail mot Polishuset i Karlstad. Vad ska då detta leda till? Han ville hamna i domstol så att han kan ge uttryck för sin besvikelse...

Det är så onödigt och en vild gissning är att resultatet blir bra mycket dyrare för Staten än vad alternativet, att lyssna från början, skulle vara. Tittar man inte bara på den ekonomiska aspekten utan på vad individen skulle vinna på det blir skillnaden ännu större.

[NWT]

Inga kommentarer: