fredag 17 oktober 2008

Elda upp cigaretter?

Vad kan det finnas för mening med att nästan en miljon (!) cigaretter ska eldas upp? Att cigaretterna är beslagtagna av tullen på grund av smuggling, är väl en sak, men att de ska elda upp dem?

Jag tycker inte att man ska ta lätt på smuggling av någonting, men vissa saker säljs på marknaden och borde då kunna säljas vidare. När det gäller smugglade saker som exempelvis krokodilskinn eller elfenben blir frågan en helt annan, anser jag. Vad de gör med detta idag vet jag faktiskt inte, det hamnar väl säkert på något museum någonstans antar jag. Jag hoppas i vilket fall att de inte eldar upp det. Skadan är ju, så att säga, redan gjord och djuret dött. Visst verkar fler än jag resonera som så:

"– Många tänker att det inte spelar någon roll ifall de köper en souvenir gjord av exempelvis elfenben eftersom elefanten redan är död, men det ligger ofta grov brottslighet bakom produkterna." säger Gunnar Grönkvist, som arbetar med miljöbrott vid Rikskriminalpolisen, RKP på police.se

När det kommer till cigaretter så är det lite annorlunda... Varan är brukbar och inte olaglig, det är bara själva förfarandet att smuggla som är olagligt. Några utav dem som skulle ha tagit emot cigaretterna valde att betala punktskatt och få de beställda cigaretterna, men långt ifrån alla.

När cigaretterna väl skall eldas upp står polis och tulltjänstemän med och ser till att cigaretterna verkligen blir uppeldade, skriver Sydsvenskan. Min reaktion på det var ungefär: men det är väl självklart?! Ska de vara så kinkiga att de ska elda upp det måste de ju se till att det görs ordentligt så att inte personalen går in och förser sig själva med en årsförbrukning cigaretter.

Återgår vi till djuren, kan man läsa på att:

"Många privatpersoner känner inte till att det krävs ett särskilt tillstånd för att handla med till exempel levande eller uppstoppade djur och pälsar."

Detta vet alltså inte folk i allmänhet? Jag tycker att det är något helt självklart, men uppenbarligen är det inte det.

[HD] [Sydsvenskan] [police.se]

Inga kommentarer: