måndag 26 januari 2009

50 000 för ett oköpt träningskort

Som första diskrimineringsärende skall DO stämma Örebro kommun. Ärendet gäller en man, MF, som inte fått köpa ett gymkort, på grund av att de tidigare haft problem med andra av hans etnicitet som inte betalat...

Jag tycker själva tesen låter lite underlig, mannen var beredd att köpa ett gymkort. Köpa brukar innebära att betala och vari ligger då problemet? Skulle det gälla Autogiro eller någon annan månadsinbetalning är det väl bara att frysa mannens tillgång till gymmet om han inte inkommer med betalning i tid? I det här fallet verkar det ha varit just Autogiro som det gällde och gyminstruktören i receptionen hade svarat ”Ja, om du betalar så kan du ju få det”. Ytterligare en kvinna i receptionen hade en stund senare sagt till dem: ”Ja, vi har ju haft problem med vissa grupper som inte betalar, så de har ju blivit avstängda – så det är därför det har blivit så här”.

Det som var lite speciellt i detta fall var att mannen var romsk och hade med sin syster som var klädd i traditionella finska romska kläder, varpå DO nu hävdar att han blivit diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet. För denna diskriminering utkräver nu DO 50.000 kronor av Örebro kommun och företaget MOSAB. Med de pengarna kan han nog få köpa ett träningskort någon annanstans!

När jag tittar lite snabbt vad annat det står om detta på internet finner jag att Örebro har ett särskilt Rättighetscenter som arbetar mot diskriminering. Detta får mig att undra om det är ett särskilt stort problem i Örebro, eller hur det annars kommer sig att ett sådant center har uppstått. Google finner 128.000 träffar på Örebro + diskriminering...

I och med årsskiftet har Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Diskrimineringsombudsmannen för etnisk diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) och Handikappsombudsmannen (HO) slåtts ihop till en och samma, nämligen Diskrimineringsombudsmannen (DO). Lagen om diskriminering har dessutom utvidgats och inbegriper nu ännu fler grupper. Jag undrar i mitt stilla sinne om detta kommer att leda till fler eller färre anmälningar om diskriminering. Det verkar vara lite av ett mode att känna sig kränkt och diskriminerad nu för tiden...

Tillbaka till Rättighetscentret och deras hemsida. Där beskriver de olika sorters diskriminering; direkt och indirekt, trakasserier och instruktioner att diskriminera - dessa är desamma som återfinns i lagtexten. Jag undrar om det finns någon som inte någon gång diskriminerat? Det är också ganska spännande att det är den anklagade som skall bevisa sig oskyldig:
"Bevisbörda

36 a § Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det arbetsgivaren som skall visa att
diskriminering eller repressalier inte förekommit. Lag (2003:308)."
Med den lagtexten är jag förvånad över att inte fler anser sig kränkta och diskriminerade... Det går ju trots allt att göra det till en nyttogrej, något man kan tjäna pengar på, det har ju redan skett tidigare.

Detta var alltså taget ur den gamla lagtexten, ur 1999:130, men nu upphävs den tillsammans med ett antal andra lagar. Värt att poängtera är att ovanstående lydelse kvarstår i den nya lagen. De lagar som tas bort återfinns nedan, de ersätts alltså med den nya diskrimineringslagen, 2008:567:
- jämställdhetslagen (1991:433),

- lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på
grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,


- lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på
grund av funktionshinder,


- lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på
grund av sexuell läggning,


- lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan,

- lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, och

- lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever.


Denna lista återfinns i den nya diskrimineringslagen, 2008:567.

114-2007 Stämningsansökan Brickebackens bad (.pdf) - DO
2009-01-21
Örebro rättighetscenter
Lag 1999:130 om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på
grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
-
Svensk författningssamling
Lag 2008:567 Diskrimineringslag - Svensk författningssamling

-----------------------------
Pingat på nyligen.se för intressant

Läs även andra bloggares åsikter om ,
, , , ,

söndag 18 januari 2009

Vilken parti-tillhörighet har din blogg?


Efter ett besök på intressant.se hittade jag bloggen Sidvind och den intresseväckande rubriken "Avslöjad som smygsosse" vilket genast fick mig att bli lite nyfiken. Där fick jag skrivet på näsan att min blogg är miljöpartistisk till 22-23 procent, centerpartistisk till 20 procent och sedan verkar det vara jämt lopp med en liten övervikt på de blå partierna. Se själva och döm om det stämmer?

Jag tyckte dock att det var lite skrattretande, i synnerhet om man tar och tänker på de inlägg om energipolitik som jag har postat de senaste dagarna... Däremot förutsätter jag att bloggparti.se inte bedömer mer än förekomsten av vissa ord - börjar de klara av värderingarna av dem så blir jag däremot riktigt imponerad!

Bara för skojs skull var jag naturligtvis tvungen att prova lite andra bloggar och vad de hamnar på höger-vänster skalan. Prova gärna själva, med favoritbloggarna och se om det stämmer! Jag testade några stycken och är väl ganska skeptisk till om det fungerar, men kanske?!

Raka puckar från överste Pellnäs

Raka puckar i försvarsfrågan är det inte så ofta man råkar ut för. De flesta som uttrycker några som helst åsikter brukar vara ganska svävande på orden och inte säga varken bu eller bä. Överste Bo Pellnäs skriver på SvD:s brännpunkt att det är sex brigader som krävs och är dessutom ännu mer specifik än så.
"Om vi utbildar minst 7000 värnpliktiga, villiga att skriva kontrakt (av vilka många inte kommer att hålla fast vid detta när de väl genomgått sin utbildning och en del visar sig inte hålla måttet) så skulle den organisation som här skissats, förutom de sex brigaderna, kunna avdela personal i ett åldersläge 25–35 år till nationella skyddsstyrkor om cirka 30000 man, väl utbildade och egentligen i den bästa åldern för att bemanna krigsförband."
Är inte det här klart, så säg?

Sådana klara besked är vi inte vana vid då det gäller försvaret. För det mesta hör man om besparingar och nedskärningar, omplaceringar och nedläggningar. Sällan hörs orden satsa och rusta upp i samma andetag som den svenska försvarsmakten. Kanske kan det här öppna ögonen på någon?

Vem det är som är Sveriges största fiende kan ju debatteras länge och väl - detta har också gjorts. I december 2007 var tydligen klimathotet det största säkerhetspolitiska hotet i Sverige, detta kom försvarsberedningen fram till. Idag ser nog situationen lite annorlunda ut och jag undrar om resultatet skulle bli likadant nu. Ryssland är som alltid den stora björnen som hotar österut och för att försvara sig mot den så krävs det en del mer än det som Sverige kan mobilisera idag, se bara hur snabbt de gick in i Georgien.

Något som försvarsberedningen däremot lyckades ganska väl med var sina idéer om att energiberoende kan skapa konflikter, det var som om de hade en spåkula och såg Ukrainas stoppande av naturgasen, som jag skrivit om här och här. Förhoppningsvis blir det inga militära åtgärder av det hela, men lite irriterat har allt läget varit.

Jag blir alltid lika fascinerad då jag ser i dagstidningar om hur mycket som vissa av våra grannländer satsar på sina försvar och hur mycket de faktiskt får ut av det. Finland har, om jag inte missminner mig, ett synnerligen kostnadseffektivt försvar med många soldater och mycket material för en mycket lägre kostnad än vad Sverige lyckas med. I samma andetag som detta hänvisar jag gärna till bloggen Wiseman's Wisdom och inlägget om hur det svenska försvaret ändrats de senaste 10 åren - läs och förfasa er!


Klimatet är det största hotet - Expressen 2007-12-04

Fler bloggare om detta:
Vad gör vi med Gotland när ryssen kommer? - Peder Harold - Skrivarens blogg 2009-01-18
Pellnäs som ny ÖB! - Tokmoderaten 2009-01-18
Försvar i kris - Chris Anderson's thoughts 2009-01-18
Klarsynt av Pellnäs om bristande försvar - Pär Ströms blogg 2009-01-18

--------------------
Pingat på nyligen.se för intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Förbud + förbud = vadå?

Jag kan inte för min värld få den här ekvationen att gå ihop. EU vill förbjuda glödlampor och miljöminister Andreas Carlgren vill förbjuda kvicksilver.

Hur hänger då det här ihop? I lågenergilampor, som blir glödlampornas ersättare, finns det kvicksilver. Förbjuds både kvicksilver och glödlampor - vad ska vi då använda för lampor? Lysdioder? Alternativet att hela Sverige (förutom ugnar och utomhusbelysning, se förklaring nedan) blir mörkt känns inte riktigt troligt.

Jag har hört om både förbud mot glödlampor och läste nyligen om förbudet mot kvicksilver, men jag kunde knappast tänka mig att något av alternativen var allvarligt menade. Är de det så är det uppenbarligen någon som tabbat sig en aning och inte gjort sin läxa. Lite beroende på vilket som förslag som går igenom i EU är det antingen en övergångsperiod på nio år eller så fort som möjligt som glödlamporna ska bort. Främsta förslaget verkar vara att övergångsperioden skall vara 2009-2013 och fasas bort med de starkaste lamporna först. Jag antar att det inte är så många som använder glödlampor över 60 W, även om jag själv gör det, så till en början är det väl inte så många som drabbas av det. Förbudet kommer däremot att fortsätta nedåt i watt-tal så att vi till slut inte har kvar glödlampan i dess nuvarande form.

Ytterligare en intressant sak är att det inte gäller alla glödlampor. Undantag finns det ofta, i det här fallet är det i extremt varma eller extremt kalla förhållanden som lågenergilampan inte är lika lämpad som glödlampor. Detta leder till att utomhus och i ugnen så behöver glödlamporna inte bytas ut... Det känns allt som lite hyckleri över det hela.

Kvicksilver är ett oerhört farligt ämne så att det inte förbjudits tidigare förvånas jag över - är det möjligt att ersätta det ska det naturligtvis ske.
"Den farligaste formen av kvicksilver är metylkvicksilver eftersom den överförs till fostret, passerar blod-hjärn­barriären och hämmar, troligen även vid låga halter, den mentala utvecklingen hos barn. Kvicksilver kan omvand­las till metylkvicksilver av naturliga processer i miljön och anrikas i näringskedjan, bland annat i fisk. Befolknings­grupper som äter mycket fisk, skaldjur och marina däggdjur är därför särskilt utsatta."
Detta återfinns på Kemikalieinspektionens hemsida. Allt det här säger ganska tydligt att vi borde minska mängden kvicksilver som släpps ut så förbudet kommer synnerligen välkommet. Det är bara kombinationen av detta och EU-kommissionens förslag om förbudet av glödlampor som skär sig en liten aning. Nedan länkar jag till en blogg där det beskrivs precis hur man skall göra då en lågenergilampa har gått sönder - hur många som är medvetna om detta undrar jag. Precis som bloggaren förutsätter jag att det inte är så värst många och att majoriteten istället gör precis motsatt mot vad man egentligen bör göra då ett så pass farligt ämne som kvicksilver kommer ut i det fria i hemmet.

Det bör alltid finnas en valfrihet, man skall inte bindas vid ett enda alternativ på grund av ett beslut som tas på EU-nivå. EU ger oss däremot inte något val genom detta förslag och vi tvingas förlita oss på lågenergilamporna. Jag själv köper vanliga glödlampor, av ett antal olika orsaker och är inte helt förtjust i att de kommer att försvinna. Jag tycker ljuset blir naturligare och trevligare inomhus, lampan tänds omedelbart, jag gillar dessutom inte att ta in kvicksilver i mitt hem samt att rent prismässigt känns också glödlampan som ett bättre alternativ.

Brasilien och Venezuela var tidigt ute och förbjöd glödlampor, Nya Zeeland, Australien och Kanada har också tagit beslutet redan. Nu följer alltså EU efter, men med Carlgrens förslag om att förbjuda kvicksilver undrar jag... Kommer det att bli ett undantag för lågenergilampor då? Sverige blir, med förbudet mot kvicksilver, det land som jämte Norge har de hårdaste reglerna mot kvicksilver. Kommer slutsumman av kvicksilverutsläpp att bli mindre eller större än tidigare om ett sådant undantag, i kombination med ett förbud mot glödlampor, kommer till?

Egentligen ligger det väl bara goda tankar bakom bägge besluten och jag förutsätter att tanken bakom det hela är att minska energiförbrukningen och därmed kvicksilverutsläppen den vägen. Det är nämligen så att den största boven i dramat med kvicksilverutsläpp är förbränning av kol... Kolkraftverk har vi inga av i Sverige, även om vi importerar en del sådan energi, så tanken är väl god. I glödlampor finns det även gott om bly, som inte heller det är helt ofarligt.

Summan av kardemumman är väl att tanken är god, fast det klingar ganska falskt. Vem är det egentligen som gynnas mest?


Miljövänlig upplysning - Sydsvenskan 2009-01-17
Kvicksilver förbjuds i Sverige - DN 2009-01-13
Kvicksilver förbjuds i Sverige - SvD 2009-01-13
Glödlampor förbjuds inom EU - Kemikalieinspektionen 2008-12-18
Det ser mörkt ut för glödlampan - DN 2008-12-02
EU vill förbjuda glödlampor - Ny Teknik 2008-06-18
Kvicksilver - Kemikalieinspektionen 2009-10-15


Andra som bloggar om detta:
Bästa argumenten mot lågenergilampor - Stefan Olsson 2009-01-17
Mera om lågenergieländet - Peter J Olsson 2009-01-17
Förbud mot kvicksilver hotar lågenergilampor? - fritänk 2009-01-14
Vad händer med lågenergilamporna? - Ett hus liv och lustar och andra livsaktiviteter 2009-01-13
Det var på tiden - Min rastplats 2009-01-13

--------------------
Pingat på nyligen.se för intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

torsdag 15 januari 2009

Kass eller elitklass?

Tio stycken nya utbildningsprogram på olika gymnasier runt om i Sverige ska startas till hösten. Det här hade inte varit så särskilt spännande om det inte var så att det gällde de sedan tidigare omtvistade "elitklasserna". Sedan tidigare finns det redan en sådan "elitklass" på Norra Real i Stockholm på prov och nu kommer alltså tio till.

Jag är lite tveksam till ordet "elitklass" eftersom "elit" oftast används för att referera till den ekonomiska eliten i Sverige. I just det här fallet gäller det kunskapselit och högpresterande elever. Det är verkligen på tiden att även de med särskilt intresse för olika teoretiska ämnen skall kunna få möjlighet att utvecklas utan att bli hindrade av att resten av klassen inte hänger med i samma takt. Det har tyvärr varit på det viset länge, det är den eleven som har det svårast som sätter nivån för undervisningen. Duktiga elever har fått sitta och titta på när andra elever kämpar för att klara de mest grundläggande delarna av undervisningen.

Det blir aldrig någon bra skola om inte elever tillåts att vara olika. Precis på samma sätt som man lär sig saker på olika sätt så lär sig en del snabbare. Detta är oerhört negativt för de högpresterande eleverna då de lär sig att de då måste vänta in de andra vilket är oerhört frustrerande. En följd av detta blir att många tappar motivationen och suget att lära sig mer. När hinder står i vägen för inhämtande av kunskap skall dessa undanröjas omedelbart. Det skall naturligtvis vara en utmaning för alla att läsa på gymnasiet. Att införa "elitklasser" och spetsutbildningar redan på gymnasiet låter fantastiskt och jag undrar över om det inte redan finns. På Kulturbloggen skriver Rosemari om att det redan finns ett program på Tensta gymnasium med särskild forskarinriktning och samarbete med Karolinska Institutet och menar att det bara är namnet "elitklass" som är nytt. Jag kan inte annat än att hålla med!

Sedan tidigare finns det olika sporter i kombination med gymnasieutbildningar, tillika musikutbildningar men ingen special för högpresterande ungdomar inom teoretiska ämnen. Sverige behöver mer teknik- och språkintresserade ungdomar för att kunna bära upp den svenska industrin i framtiden, samtidigt som det naturligtvis behövs en massa annat folk till andra poster i samhället också. Från regeringens sida, likväl som från näringslivet och fackförbunden, hörs det att vi behöver få ungdomar att intressera sig för teknik och att bli exempelvis ingenjörer. Ett införande av elitklasser med mer matematik, fysik och språk redan på gymnasiet och att dessutom ge dem möjlighet att läsa högskoleskurser redan då kan vara en väg att gå...

Skillnaden mellan gymnasieskolan och högskolan är stor och i synnerhet för de som haft det lätt för sig under skolgången och inte behövt anstränga sig så mycket blir omställningen till högskolan stor. Helt plötsligt krävs det en insats för att bli godkänd på proven, sedermera tentorna. Helt plötsligt räcker det inte med att gå på lektionerna och göra läxorna för att kunna få högsta betyg på kursen. Det här är säkerligen ett uppvaknande för många som jag tror skulle kunna motverkas om dessa elever, sedermera studenter, skulle ha fått något att bita i under gymnasietiden - som de kan få i "elitklasser" eller som jag heller skulle vilja kalla dem "intresseklasser".

Det som är sannerligen kasst är att detta tagit så lång tid. I en gammal artikel av DN från i maj förra året stod det att det skulle bli tjugo klasser, men detta verkar ha halverats tills dags dato, detta trots att 101 skolor hade lämnat in kursplaner för att vara med i projektet. Detta tyder på att intresset finns från skolorna att göra detta, något som bara det säger en hel del.

Naturligtvis är det långt ifrån alla som är så begeistrade som jag är över detta och istället tycker att eleverna skall få ha en låg stressnivå där och att detta uppnås bäst genom att ha "sammanhållna klasser". Jag undrar lite vad som läggs i det begreppet eftersom jag tror att en klass där eleverna befinner sig på ungefär samma nivå och med liknande intressen blir mycket mer sammanhållen än vad en "vanlig" klass är.

En Magnus Berglund säger något som är värt att notera i en kommentar på en blogg angående detta.
"För gymnasiet: Tyvärr, ibland är detta försent för att ta steget mot ett verkligt lyft för barnen. Pressen i 4-9 att vara som alla lika som alla andra är större än lärares och föräldrars motivation att göra det lilla extra. I ett diskussionforum så lästa jag att en gemensamt drag för många mensa-medlemmar är att de aldrig lärde sig plugga. Skolan gick bra även om man bara flöt med."
Detta är lite i de tankegångar jag gick i ovan. Jag tror dock att det fortfarande är möjligt att nå de eleverna som går på gymnasiet - intresset finns där fortfarande och här kan äntligen en specialisering ske.

Sveriges nya elitklasser - SvD 2009-01-15
Tio skolor får starta elitklasser - SvD 2009-01-15
Lund får två av landets elitklasser - DN 2009-01-15
Många vill starta spetsutbildning - SvD 2008-12
Elitklasser tillåts på prov - DN 2008-05-24
Elitklasser tillåts på prov - SvD 2008-05-24
Pedagogikprofessor positiv till elitklasser - SR 2008-05-24
Klart för elitklass på gymnasiet - SvD 2008-05-24

Bloggat om detta:
Elitistisk särskola är sketabra, men utan praktiker helt värdelös - WitchBitch 2009-01-15
Nioåringar sorteras ut till musikklasser, varför kallas inte det för elitklasser? - Kulturbloggen 2009-01-15

--------------------
Pingat på nyligen.se för intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

onsdag 14 januari 2009

Energiförsörjning och beroende

Idag kan man finna en karta över gasledningarna i Europa hos DN. Det är ganska fascinerande att se hur stor makt som Ukraina får genom de ledningar som går ut ur landet, för att inte säga Ryssland som levererar den så långt. När naturgasen nu inte flödar genom ledningarna drabbas i princip alla de länder som Ryssland levererar gas till inklusive Balkan och norröver ända till Österrike och Tjeckien, förutom Polen och norra Tyskland. Kartan återfinnes här. Ryssland är dock inte enda stället som det går att få naturgas från, Norge verkar gå som vinnare ut ur det hela då de ökar sina leveranser kraftigt. Under förra onsdagen nådde de 342 miljoner kubikmeter, nära taket på 350 miljoner.

En ytterligare intressant del i grafiken är den ledning som är rödmarkerad längst ned, nämligen Nabuccoledningen. Den är omtvistad och skall leda från gasfältet Shah Deniz i Azerbadjan och då forsla naturgas till Europa för ett mindre beroende av Ryssland. I bloggen Med fingrarna i ekorrhjulet (länk nedan) står det synnerligen intressanta kommentarer om just denna ledning. Signaturen Arvid vrider och vänder på problematiken med att bygga just Nabuccoledningen och kommer till slut fram till att den inte kommer att byggas, utan är ett fantasiprojekt... Tror man på Arvid så kommer stora delar av Europa även i fortsättningen att vara beroende av att Ukraina och Ryssland kan komma överens i fortsättningen!

Energiförsörjningen är en ganska viktig beståndsdel i vardagen. För att industrier skall kunna producera och tusen andra saker skall kunna fungera samt för att vi skall kunna få ha det varmt hemma krävs det energi. Jag anar att det kommer att fortsätta debatteras runt om i Europa hur det här beroendet av rysk naturgas påverkar oss och vad vi skall göra åt det. En "lösning" på det hela skulle naturligtvis vara att starta upp fler kärnkraftverk. Skulle detta ske och skulle Sverige börja bryta uran för export så skulle vi säkerligen snart stå på plus, eftersom det finns synnerligen mycket uran i den svenska marken. I dagsläget ser det scenariot ganska orealistiskt ut, i synnerhet med det motstånd som finns mot kärnkraften i Sverige idag. Det byggs tydligen en reaktor till i Finland, den enda i Västeuropa för tillfället. I Sverige stänger vi ju ner våra reaktorer och ersätter dem med smutsig tysk kolkraft - pest eller kolera är väl beslutet.

Precis som med kärnkraft så vill människor inte heller ha vindkraft i närheten av sina bostäder och arbetsplatser. Många är ense om att vindkraft är bättre än många andra sätt att producera energi - men de låter så förfärligt... Likaså är många ense om att kärnkraft är så farligt så att vi inte skall ha det i Sverige - men i övriga världen används det ännu flitigt... Vattenkraften då? De största vattenkraftverken ligger långt ifrån majoriteten av Sveriges befolkning, i de stora älvarna i norr. Där har de legat länge och gjort ett bra arbete sedan sin tillkomst, att det dessutom är synnerligen billig energi märker vi däremot inte... Den som vill köpa förnyelsebar el kan exempelvis köpa sin el av Karlstadenergi som säljer Värmlandsel för 1 öre mer per kilowatt och då får man "ursprungsmärkt el" - hur de nu kan garantera det? Energidjungeln är tät och relativt rörig - säg den elkund som inte har höjt ett ögonbryn eller två över elräkningen!

Summan av kardemumman är att det är problematiskt med energiberoende och att jag är rädd för att resultatet kommer att bli en naturgasledning i Östersjön. Vilka konsekvenser en sådan skulle ha för Sverige vågar jag knappt spekulera i.

Angående förnyelsebar energi skriver Energimyndigheten om elcertifikatsgivning och hur det fungerar för att särskilja förnyelsebar el. För övrigt tycker jag själva uttrycket "förnyelsebar el" är ganska missvisande, men använder det till trots för att det är kort och lättbegripligt.

"Sedan år 2003 finns elcertifikatsystemet i Sverige. Elcertifikatsystemet är ett lagstadgat och marknadsbaserat stödsystem som ska öka elproduktionen från förnybara energikällor så som vind, sol, biobränsle, småskalig vattenkraft, vågkraft, geotermisk energi och från torv på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är att användningen av el från förnybara energikällor ska öka med 17 TWh från 2002 års nivå till år 2016. Elcertifikatsystemet pågår till och med år 2030.

Systemet ersätter tidigare statliga investerings- och driftbidrag till vindkraft, kraftvärme och småskalig vattenkraft. Principen är att det finns en säljare och en köpare av elcertifikat samt att handel sker mellan dessa. Godkända producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad megawattimme el av staten. Elleverantörer är skyldiga att köpa elcertifikat av producenterna motsvarande en viss andel av deras fakturerade el, en så kallad kvotplikt. På så sätt skapas en efterfrågan på elcertifikat och producenter av förnybar el får en extra inkomstkälla. Varje år ska elleverantörerna deklarera och lämna in elcertifikat motsvarande kvotplikten. Elcertifikaten ska finnas på de kvotpliktigas konto senast den 31 mars för annullering och därmed uppfyllande av kvotplikten."

Fler än jag som tycker att det känns ganska svårgreppbart?

Tidigare som jag har skrivit om detta:
Energiberoende 2009-01-13

Andra bloggare om detta:
Med fingrarna i ekorrhjulet: Gas intressantare än Gaza - 2009-01-07

Inget slut på gaskonflikten - DN 2009-01-14
Inget slut på gaskonflikten - SvD 2009-01-13
Gaslagren i Europa räcker i flera veckor - DN 2009-01-08
Mer förnybar el från Värmland - Karlstads kommun 2008-10-06
12,7 TWh förnybar el genom elcertifikatsystemet år 2007
- Energimyndigheten 2008-04-15

--------------------
Pingat på nyligen.se för intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag 13 januari 2009

Energiberoende

Det är väl knappast något land idag som vill göra sig helt beroende av ett annat. Det är en internationell marknad och efterfrågan på billiga varor gör att de länder som kan producera och leverera till låga priser lätt blir favoriter. Vanans makt är samtidigt stor och det är lätt att stanna kvar i gamla hjulspår.

Ukraina är idag, 18 år efter att de lämnade Sovjetunionen bakom sig fortfarande beroende av Ryssland i mångt och mycket. De senaste dagarna har det skrivits mycket om naturgasen som Ukraina stoppat från Ryssland. Det vore väl en sak om de stoppade den enbart för sig själva, men när andra länder drabbas som en följd av detta blir det en lite annan situation.

Det är tydligen så mycket som hälften av Ukrainas energi som kommer ifrån naturgas och denna kommer i stor del ifrån just Ryssland. I det här fallet har de däremot fyllt upp sina lager med naturgas, så mycket så att det visst räcker ett helt år. Det stopp som de nu gjort drabbar därmed inte i första hand Ukraina utan de länder för vilka Ukraina endast är transitland för naturgasen. På tv har vi fått se barn som leker inomhus iklädda ytterkläder och frågan är när de kan få tillräckligt varmt igen inomhus för att kunna leka i innekläder.

Slovakien och Serbien är hårt drabbade av att naturgasen slutat flöda och med hjälp av förhandlare från EU kom parterna Gazprom (Ryssland) och Naftogaz (Ukraina) till beslut att börja med leveranserna igen idag. Naturgasen började alltså flyta vid åttatiden idag och skulle vidare mot Turkiet, Moldavien och Balkan. Det varade dock inte länge och gasen ströps återigen, jag undrar vad de är ute efter denna gången. Makt och pengar styr som alltid, vem som får den största biten av kakan är oklart och klart är att det finns både korruption och nationella intressen inblandade i bilden. Det som är lite extra intressant i sammanhanget är att Moskva skyller på Kiev och Kiev skyller på Moskva... Naturligtvis får man lite känslan att vara tillbaka på lågstadiet där parterna skyller på varandra. Gazproms ledning i Moskva anklagar dessutom Kiev för att vara styrda av USA och gå i amerikanska ledband... Ukraina har som mål att komma med i EU och Nato - vilket mycket väl vara stället som skon klämmer från Rysslands sida.

Från det att gasen börjar flöda tar det ungefär ett dygn innan den når in i EU, på grund av den långa transportsträckan. När beslutet tas så fortsätter väntetiden alltså ett tag till. Det som är ytterligare fascinerande är att det är hela 80 procent av den ryska gasen som ska till väst som går genom Ukraina - inte så förvånande att de vill bygga ledningar i Östersjön...

En följd av att naturgasen inte flödar längre blir att gamla kärnkraftverk tvingas till att startas återigen i Bulgarien och Slovakien. Serbien har fått hjälp av Ungern och Tyskland för att klara energibehovet. Detta borde ge en tankeställare till dessa länder, men även till oss här uppe i norr. I Sverige är vi inte beroende av någon rysk naturgas, men mycket av vår energi kommer ändå utifrån. Hur skulle Sverige se ut om all energi som kom från utlandet ströps? Hur skulle det gå med den svenska industrin då?

En kombination av oro på marknaden och strypt tillgång av energi är inte helt optimalt. Jag hoppas att den här situationen verkligen ger en tankeställare och att den inte överskuggas av allt annat som sker runt om i världen nu - det här är synnerligen viktigt. Inget land vill väl vara beroende av ett annat?

"Die Lage ist offensichtlich sehr ernst" - Sueddeutsche 2009-01-13
Ukraina stoppar gasen igen - DN 2009-01-13
Farligt energiberoende - SvD 2009-01-13
Ryska gasen åter stoppad - SvD 2009-01-13
Die Gas-Geiseln - Sueddeutsche 2009-01-13
Färdigt gasavtal sprack genast - SvD 2009-01-11
--------------------

Tillägg!
Nu finns ytterligare ett inlägg: Energiförsörjning och beroende 2009-01-14
--------------------

Pingat på nyligen.se för intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

söndag 11 januari 2009

Blåögd, 1,70 lång och krigsförbrytare sökes

Serbien har som långsiktigt mål att komma in i EU:s värme och slippa stå utanför i kylan. Detta är den officiella versionen. Splittringen i landet finns dock fortfarande och frågan med Kosovo är fortfarande en het potatis. Det verkar vara upp till Serbien att "lösa problemet" med Kosovo...

Nu har affischer på exgeneralen Ratko Mladić satts upp på polisstationer runt om i Serbien. Detta var något som försöktes redan 2007 och då syntes på samma affisch Radovan Karadi
ć, som de fann i somras. En liten snabblektion om Mladić publicerar DN i en artikel:
"Ex-generalen är misstänkt för folkmord i samband med massakern i Srebrenica 1995 då bosnienserbiska styrkor dödade runt 8 000 muslimer i en enklav som skulle skyddas av FN. Han är även anklagad för krigsbrott i samband med belägringen av Sarajevo 1992 till 1995 då 10 000 människor bedöms ha mist livet."
Mladić behöver fångas in och troligtvis skickas iväg till Haag för att Serbien skall ha någon som helst chans att få släppas in i EU-gemenskapen. I en artikel från B92 i Belgrad, citeras Gerald Knaus, ESI angående just detta:
"Serbia would've progresses fast toward the EU had Mladić been arrested last summer, while this is now uncertain."

He also said that "the enthusiasm to speed up Serbia's EU integration is on its way to being lost despite the two presidencies this year that very favorable toward Serbia" – those of the Czech Republic and Sweden.
Som jag skrev här ovan så är det många som vill att Serbien skall gå med i EU, men det finns fortfarande många motståndare och landet är långt ifrån så homogent som de vill ska verka utåt. Kosovo är en infekterad fråga och många ser Kosovo som en del av Serbien, trots deras självutropade självständighet. Jag är oerhört tveksam till att Serbien kommer att kunna gå med i EU inom en snar framtid, det är helt enkelt för mycket som verkar för osäkert ännu. Faktumet att de inte heller lyckas få tag på de gamla krigsförbrytarna ger heller inte så mycket positiva vibbar utåt - vill de inte eller kan de inte?

Redan i maj 2006 gjordes det fruktlösa försök att finna
Mladić och nu försöker man alltså igen. Det sägs väl att är man tillräckligt idog så klarar man allt, men han har säkerligen ett antal människor som är honom lojal och hjälper till att gömma honom, frågan är på vilka nivåer i samhället dessa befinner sig. Efter den utseendeförändring som Karadić genomgått då man fann honom i somras är det inte helt omöjligt att även Mladić kan göras osynlig. Väljer man att vända på myntet kan jag bara säga som en kvinna i Belgrad som blev tillfrågad av DN efter de funnit Karadić:
- Men hela förloppet framstår som en stor fars. Det är givetvis uteslutet att det skulle ha varit obekant i regeringskretsar var en eftersökt person som levde mitt ibland oss uppehöll sig, säger Milena Stankovic
Aftonbladet har även en bild på affischen.

---------------------
Pingat på nyligen.se för intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Skolan lär oss inte längre att läsa

Som jag länge misstänkt är det inte bara jag som reflekterar över att allt har blivit så mycket annorlunda i och med att internets tillgänglighet ökat kraftigt. I och med att det är så mycket information som skall tolkas och tas in, istället för några få källor som man istället kan ta till sig i sin helhet så blir det små bitar av många källor. Vi är visst inte lika duktiga på att ta till oss information vi återfinner på internet.

En större tillgång till information leder till att man gärna tar och tittar på flera olika ställen och som en följd av detta skrapar vi bara på ytan, istället för att fokusera på att gå på djupet. Det som vi läser och skummar igenom på datorn bearbetas inte på samma sätt av hjärnan som det skulle göra i pappersform.
"De traditionella medierna anpassar sig till trenden. New York Times skriver korta sammanfattningar av sina texter i början av tidningen för att, som de själva säger, bespara läsarna det "mindre effektiva" alternativet att faktiskt läsa artiklarna."
Det här är en kommentar som verkligen skrämmer mig. Jag tycker ofta att det är lite otäckt att så många får sina dagliga nyheter från Aftonbladet där skvaller och på sin höjd sensationsrubriker skall väcka intresse för "nyheter" men när så pass anrika New York Times sjunker så lågt börjar jag verkligen undra var vi är på väg?

Konsten att läsa och konsten att skriva på sitt modersmål borde vara något som alla behärskar. I dagens Sverige ingår dessutom ett andra och även frivilligt ett tredje och fjärde språk i den obligatoriska grundskolan. Detta borde leda till att de som gått ut grundskolan skall vara någorlunda kompetenta i att läsa och skriva. Idag ser jag på bloggar och internetforum, på myndighetssidor och i tidningar alltifrån syftningsfel till särskrivningar. Språket, i det här fallet det svenska, blir misshandlat och nyttjas inte som det bör. Engelska ord, som har svenska motsvarigheter, används före sina svenska motsvarigheter och det svenska språket urvattnas...

Citatet ovan kommer ifrån en debattartikel i DN i december. Värt att läsa är även Norah4you's inlägg om samma debattartikel, där många intressanta tankar tas upp, länk nedan.

--------------------
Andra bloggare om detta:
Norah4you's Weblog

Pingat på nyligen.se för intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

torsdag 8 januari 2009

Ny färg på bloggen

Nu var det dags att göra en ordentlig färgförändring på bloggen. Den svarta bakgrunden som jag tidigare använt har varit ganska begränsande så jag hoppas på att den nya vita skall bli bättre för framtida inlägg och diverse widgets som jag kommer att använda mig av.

Jag har under några timmars tid letat mig runt på olika bloggar och bloggportaler för att hitta rätt mellan olika widgets, av den enkla orsaken att jag gärna vill se vilka andra bloggar som länkar till mina inlägg... Nyfikenheten leder till en väldig massa krångel och besvär, hoppas dock att det bär frukt och jag snart får se andra bloggar dyka upp i min lista!

Sexköpare fotograferade - bilderna på internet

Alltsedan järnridån föll och gränserna mot Öst öppnades upp har det gått lättare och lättare att fara över gränserna i Europa. Detta var något som snabbt började nyttjas av tyska sexköpare, som tog bilen och åkte över gränsen till Tjeckien. Bara några kilometer över gränsen återfinns de första små byarna och i ett flertal står det fullt med kvinnor längs huvudgatorna.

Nu verkar det som om de har fått nog, i Chomutov blir numera sexköparna fotograferade och bilderna läggs sedan ut på internet. Naturligtvis suddas ansikten och registreringsskyltar ut, men det hindrar nog inte många fruar från att känna igen sina mäns bilar... Bilderna är inte direkt spektakulära, men endast de bilar där det redan klivit in en prostituerad i bilen blir upplagda på hemsidan. Den relativt enkla metoden har blivit en succé - sidan får i snitt 2000 besök i veckan skriver DN.

Tilläggas bör att prostitution är lagligt i Tjeckien, det är däremot inte organiserad prostitution. Detta leder till att alla de män som fotats av polisen får ett brev hem där de ombeds att svara på lite frågor om det varit någon hallick inblandad... Det finns heller inget särskilt "red light district", utan de prostituerade står där det passerar flest människor - på huvudgatan. Detta har till sluts ansetts vara väl stötande då de prostituerade och deras hallickar börjat bli väl aggressiva och påflugna, detta i områden där det även finns skolor och rör sig mycket människor.

Ganska självsagt kommer de flesta sexköparna ifrån de närliggande områdena i Bayern och Sachsen, trots att priserna nu stigit i Tjeckien är det fortfarande billigare än i Tyskland. En bordell i Dubi har däremot redan stängts... I omgivande byar finns det mer intresse för kameraövervakningen, kanske blir det mer regel än undantag i de tjeckiska gränsbyarna i fortsättningen? Här återfinns bilder på bilarna.

Bild.de skriver också om detta (tyska).

--------------------
Pingat på nyligen.se för intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

onsdag 7 januari 2009

Naken man dinglandes från skidlift

Om någon någonsin funderat på det mest pinsamma som kan hända i en skidlift så har det nu hänt. Tanken att något sådant skulle kunna hända har aldrig tidigare fallit mig in...

Jag förstår inte hur man kan bära sig åt för att lyckas att kana ur en sittlift. Att dessutom lyckats att fastna med både skidbyxor och underbyxor så att de kanar ned till fotknölarna och sedan hänga kvar upp-och-ned är nästan bra jobbat.Det gäller en 48-årig man som i skidorten Vail, Colorado, halkade mellan sätet och ryggstödet. Sätet var tydligen nerfällbart, vilket förklarar en hel del... Saken är bara den att liftvakten skall fälla ner sätena men att han inte lyckats med detta denna gång och till råga på allt verkar det inte ens varit han som stoppat liften, utan någon i liftkön! Detta är alltså om man vågar tro på the story behind the vail chairlift photo.

Efter att ha sett bilder på mannen och hur han blev nedplockad efter en kvart så kommer jag att känna en viss lättnad i fortsättningen. När man är helt övertygad om att alla tittar på en vid en vurpa ska jag tänka på den mannen - jag är fullt övertygad om att alla tittade på honom där han hängde. Inte att förglömma är alla de mobiltelefoner med kameror som folk idag är utrustade med...

Aftonbladet kan bjuda på en del leenden ibland, även om jag tycker en aning synd om mannen som dock verkar ha klarat sig utan skador om än lite nerkyld.

Ett antal bilder har The Smoking Gun, även med en roande kommentar att mannen är oidentifierad, men dock 48 år!

--------------------
Pingat på nyligen.se för intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Ingenting fungerar mot monstren!

Jag känner mig lite lagom dum nu när jag har provat tre olika knep för att bli av med de svarta små monstren. Det är inte direkt själva provandet som ger dumhetskänslan, men mer att inget fungerade!

Den enda saken det ledde till var att jag gick omkring i ett lite lagom ättika-vinäger dus. Underligt nog vande man sig ganska omgående vid att ha den lukten omkring sig, värre var det när man varit ute en stund och gick in i ångorna på nytt! Det är lite så att jag undrar vad andra, som inte vet om mitt experiment, tänker då de går in i min lägenhet. Detta hade naturligtvis varit enkelt att ta reda på, men det är inget som jag kommer att tänka på förrän i efterhand. Jag har ju som sagt vant mig vid ångorna...

För några timmar sedan hällde jag ut vinägern, jag tror att det var den som luktade värst/mest. Honungen hade klumpat ihop sig lite och det såg allmänt äckligt ut, så jag är inte direkt förvånad att de där äcklen till blomflugor inte ville sig ner däri. Saften däremot, den luktar riktigt gott och jag tror inte att diskmedelsdoften känns så mycket. Ingen lycka där heller, men den har visst börjat avdunsta så även saften ser äcklig ut vid det här laget. Både saften och ättikan får dock stå kvar ett tag till, jag har som sagt vant mig...

Den där ättikslukten känner jag igen från min barndom, har något vagt minne av att min mor satte ett decilitermått med ättika på någon gryta när det var något särskilt hon kokade. Vad det var i grytan är däremot mer än vad jag minns, lukten av varm ättika känns mer bekant.

Idag har jag "bara" slått ihjäl en fem-sex blomflugor, men även missat två. Jag hoppas att de dör av ångorna, även om tanken var att de skulle dränkas i vätskorna. De är så äckliga, men snäppet värre är bananflugorna. Dem kan man däremot få bort relativt enkelt på kemisk väg, tror jag har något spray i en flaska med blå kork, som är kvar sedan tidigare. Annars fungerar det relativt väl att gå ut med soporna ofta. Tack och lov besvärar mig inga bananflugor, den här gången i alla fall!

När jag har nosat runt lite mer på internet för att hitta mer information om dem upptäckte jag att det som jag alltid kallat för blomflugor egentligen ska kallas för vattenflugor eller sorgmyggor och att blomflugorna är svarta och gula, likt getingar... Här nedan har jag lagt in en bild som jag hittade på ankis coffeebreak - hon har massor av härliga och vackra bilder på de här underliga smådjuren jag alltid trott sett annorlunda ut!


Jag undrar bara hur jag ska lyckas få bort de svarta monstren, för bort - det ska de! Kanske är dags att prova att strö kaffesump i alla krukor, något som tydligen skall fungera... Bra jordförbättring påstås kaffesumpen dessutom vara så det kan vara smidigt att slå två (förhoppningsvis ännu fler) flugor i en smäll!

Här har jag tidigare skrivit om mina experiment för att få bort blomflugorna.

--------------------
Pingat på nyligen.se för intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

måndag 5 januari 2009

Gör Original Gangsters samhällstjänst?

Ojojoj... Nu har visst Original Gangsters, OG, med Denho Acar i spetsen tagit över sidan kriminellt.xxx som jag skrivit om tidigare här. Sidan hänger ut dömda sexbrottslingar med namn och bild. Detta skriver SvD om här. Artikeln fick i alla fall mig att le litegrann efter Acars kommentar att de inte kommer att vika sig för hot eller påhopp, något som tydligen fått de tidigare ägarna att sälja sidan till OG. Acar befinner sig i Turkiet sedan ett antal år och rörs därmed inte av vad datainspektionen kommer fram till när de väl har utrett klart.

Det har rörts runt en hel del i bloggosfären och i media när det gäller dessa sidor som hänger ut dömda brottslingar. Frågan är som alltid vad som händer när någon dömts, vem är det som egentligen skall straffa - allmänheten eller rättsväsendet? Vad händer sedan när de sonat sina brott - är de dömda för alltid av allmänheten eller kan allmänheten acceptera att brottet då är sonat?

Jag läste under julen en gammal isländsk bok, tryckt redan 1923 som heter "Ragnar Finnson" och som handlade om just denna problematiken. Var du någongång dömd för ett brott så fick du aldrig mer ett vanligt jobb, utan tvingades tillbaka i brottslighet. Är det detta som kommer att ske med dessa personer?

Jag har även skrivit andra inlägg om detta här, här och här.

--------------------

Tillägg: Eftersom sidan kriminellt.xxx numera styrs av kriminella vill jag passa på att uppmana att inte besöka den och jag väljer också att ta bort länken från detta inlägg. Naturligtvis gör det inte att det blir så mycket svårare att finna sidan, men dock lite krångligare.

--------------------
Pingat på nyligen.se för intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

De små svarta krypen är överallt

De där äcklen, de är överallt. Jag förstår inte varifrån de kommit, eftersom de bara dök upp sådär en dag. Jag har inte tagit in något annorlunda i lägenheten, men lik förbenat så dyker de upp: de svarta, flygande monstren. Nu har jag ställt ut tre olika muggar/glas med diverse hopkok som jag hoppas ska ta död på dem. Blomflugorna driver mig till vansinne och med hjälp av följande tre punkter hoppas jag på att de skall dödens dö.

1. koncentrerad saft + några droppar diskmedel i ett snapsglas
2. lika delar vinäger och vatten samt en halv del honung + några droppar diskmedel i en mugg
3. två delar ättika och en del honung + några droppar diskmedel i en annan mugg

Det är inte varje dag jag går och önskar livet ur något så här, men de är så äckliga och de driver mig verkligen till vansinne. Fler tips emottages tacksamt.

Tydligen går det att särskilja ett antal olika typer av små flugor, de svarta är vanliga blomflugor, de gula är bananflugor/fruktflugor och även vita finns tydligen... Jag hittade tipsen på familjeliv.se och prövar alltså alla tre samtidigt. Det är i sådana här fall som husmorstips känns mer aktuella än någonsin - det är knappast så att blomflugorna är någon ny företeelse...

--------------------
Pingat på nyligen.se för intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om ,