måndag 26 januari 2009

50 000 för ett oköpt träningskort

Som första diskrimineringsärende skall DO stämma Örebro kommun. Ärendet gäller en man, MF, som inte fått köpa ett gymkort, på grund av att de tidigare haft problem med andra av hans etnicitet som inte betalat...

Jag tycker själva tesen låter lite underlig, mannen var beredd att köpa ett gymkort. Köpa brukar innebära att betala och vari ligger då problemet? Skulle det gälla Autogiro eller någon annan månadsinbetalning är det väl bara att frysa mannens tillgång till gymmet om han inte inkommer med betalning i tid? I det här fallet verkar det ha varit just Autogiro som det gällde och gyminstruktören i receptionen hade svarat ”Ja, om du betalar så kan du ju få det”. Ytterligare en kvinna i receptionen hade en stund senare sagt till dem: ”Ja, vi har ju haft problem med vissa grupper som inte betalar, så de har ju blivit avstängda – så det är därför det har blivit så här”.

Det som var lite speciellt i detta fall var att mannen var romsk och hade med sin syster som var klädd i traditionella finska romska kläder, varpå DO nu hävdar att han blivit diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet. För denna diskriminering utkräver nu DO 50.000 kronor av Örebro kommun och företaget MOSAB. Med de pengarna kan han nog få köpa ett träningskort någon annanstans!

När jag tittar lite snabbt vad annat det står om detta på internet finner jag att Örebro har ett särskilt Rättighetscenter som arbetar mot diskriminering. Detta får mig att undra om det är ett särskilt stort problem i Örebro, eller hur det annars kommer sig att ett sådant center har uppstått. Google finner 128.000 träffar på Örebro + diskriminering...

I och med årsskiftet har Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Diskrimineringsombudsmannen för etnisk diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) och Handikappsombudsmannen (HO) slåtts ihop till en och samma, nämligen Diskrimineringsombudsmannen (DO). Lagen om diskriminering har dessutom utvidgats och inbegriper nu ännu fler grupper. Jag undrar i mitt stilla sinne om detta kommer att leda till fler eller färre anmälningar om diskriminering. Det verkar vara lite av ett mode att känna sig kränkt och diskriminerad nu för tiden...

Tillbaka till Rättighetscentret och deras hemsida. Där beskriver de olika sorters diskriminering; direkt och indirekt, trakasserier och instruktioner att diskriminera - dessa är desamma som återfinns i lagtexten. Jag undrar om det finns någon som inte någon gång diskriminerat? Det är också ganska spännande att det är den anklagade som skall bevisa sig oskyldig:
"Bevisbörda

36 a § Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det arbetsgivaren som skall visa att
diskriminering eller repressalier inte förekommit. Lag (2003:308)."
Med den lagtexten är jag förvånad över att inte fler anser sig kränkta och diskriminerade... Det går ju trots allt att göra det till en nyttogrej, något man kan tjäna pengar på, det har ju redan skett tidigare.

Detta var alltså taget ur den gamla lagtexten, ur 1999:130, men nu upphävs den tillsammans med ett antal andra lagar. Värt att poängtera är att ovanstående lydelse kvarstår i den nya lagen. De lagar som tas bort återfinns nedan, de ersätts alltså med den nya diskrimineringslagen, 2008:567:
- jämställdhetslagen (1991:433),

- lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på
grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,


- lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på
grund av funktionshinder,


- lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på
grund av sexuell läggning,


- lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan,

- lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, och

- lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever.


Denna lista återfinns i den nya diskrimineringslagen, 2008:567.

114-2007 Stämningsansökan Brickebackens bad (.pdf) - DO
2009-01-21
Örebro rättighetscenter
Lag 1999:130 om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på
grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
-
Svensk författningssamling
Lag 2008:567 Diskrimineringslag - Svensk författningssamling

-----------------------------
Pingat på nyligen.se för intressant

Läs även andra bloggares åsikter om ,
, , , ,

Inga kommentarer: