söndag 18 januari 2009

Förbud + förbud = vadå?

Jag kan inte för min värld få den här ekvationen att gå ihop. EU vill förbjuda glödlampor och miljöminister Andreas Carlgren vill förbjuda kvicksilver.

Hur hänger då det här ihop? I lågenergilampor, som blir glödlampornas ersättare, finns det kvicksilver. Förbjuds både kvicksilver och glödlampor - vad ska vi då använda för lampor? Lysdioder? Alternativet att hela Sverige (förutom ugnar och utomhusbelysning, se förklaring nedan) blir mörkt känns inte riktigt troligt.

Jag har hört om både förbud mot glödlampor och läste nyligen om förbudet mot kvicksilver, men jag kunde knappast tänka mig att något av alternativen var allvarligt menade. Är de det så är det uppenbarligen någon som tabbat sig en aning och inte gjort sin läxa. Lite beroende på vilket som förslag som går igenom i EU är det antingen en övergångsperiod på nio år eller så fort som möjligt som glödlamporna ska bort. Främsta förslaget verkar vara att övergångsperioden skall vara 2009-2013 och fasas bort med de starkaste lamporna först. Jag antar att det inte är så många som använder glödlampor över 60 W, även om jag själv gör det, så till en början är det väl inte så många som drabbas av det. Förbudet kommer däremot att fortsätta nedåt i watt-tal så att vi till slut inte har kvar glödlampan i dess nuvarande form.

Ytterligare en intressant sak är att det inte gäller alla glödlampor. Undantag finns det ofta, i det här fallet är det i extremt varma eller extremt kalla förhållanden som lågenergilampan inte är lika lämpad som glödlampor. Detta leder till att utomhus och i ugnen så behöver glödlamporna inte bytas ut... Det känns allt som lite hyckleri över det hela.

Kvicksilver är ett oerhört farligt ämne så att det inte förbjudits tidigare förvånas jag över - är det möjligt att ersätta det ska det naturligtvis ske.
"Den farligaste formen av kvicksilver är metylkvicksilver eftersom den överförs till fostret, passerar blod-hjärn­barriären och hämmar, troligen även vid låga halter, den mentala utvecklingen hos barn. Kvicksilver kan omvand­las till metylkvicksilver av naturliga processer i miljön och anrikas i näringskedjan, bland annat i fisk. Befolknings­grupper som äter mycket fisk, skaldjur och marina däggdjur är därför särskilt utsatta."
Detta återfinns på Kemikalieinspektionens hemsida. Allt det här säger ganska tydligt att vi borde minska mängden kvicksilver som släpps ut så förbudet kommer synnerligen välkommet. Det är bara kombinationen av detta och EU-kommissionens förslag om förbudet av glödlampor som skär sig en liten aning. Nedan länkar jag till en blogg där det beskrivs precis hur man skall göra då en lågenergilampa har gått sönder - hur många som är medvetna om detta undrar jag. Precis som bloggaren förutsätter jag att det inte är så värst många och att majoriteten istället gör precis motsatt mot vad man egentligen bör göra då ett så pass farligt ämne som kvicksilver kommer ut i det fria i hemmet.

Det bör alltid finnas en valfrihet, man skall inte bindas vid ett enda alternativ på grund av ett beslut som tas på EU-nivå. EU ger oss däremot inte något val genom detta förslag och vi tvingas förlita oss på lågenergilamporna. Jag själv köper vanliga glödlampor, av ett antal olika orsaker och är inte helt förtjust i att de kommer att försvinna. Jag tycker ljuset blir naturligare och trevligare inomhus, lampan tänds omedelbart, jag gillar dessutom inte att ta in kvicksilver i mitt hem samt att rent prismässigt känns också glödlampan som ett bättre alternativ.

Brasilien och Venezuela var tidigt ute och förbjöd glödlampor, Nya Zeeland, Australien och Kanada har också tagit beslutet redan. Nu följer alltså EU efter, men med Carlgrens förslag om att förbjuda kvicksilver undrar jag... Kommer det att bli ett undantag för lågenergilampor då? Sverige blir, med förbudet mot kvicksilver, det land som jämte Norge har de hårdaste reglerna mot kvicksilver. Kommer slutsumman av kvicksilverutsläpp att bli mindre eller större än tidigare om ett sådant undantag, i kombination med ett förbud mot glödlampor, kommer till?

Egentligen ligger det väl bara goda tankar bakom bägge besluten och jag förutsätter att tanken bakom det hela är att minska energiförbrukningen och därmed kvicksilverutsläppen den vägen. Det är nämligen så att den största boven i dramat med kvicksilverutsläpp är förbränning av kol... Kolkraftverk har vi inga av i Sverige, även om vi importerar en del sådan energi, så tanken är väl god. I glödlampor finns det även gott om bly, som inte heller det är helt ofarligt.

Summan av kardemumman är väl att tanken är god, fast det klingar ganska falskt. Vem är det egentligen som gynnas mest?


Miljövänlig upplysning - Sydsvenskan 2009-01-17
Kvicksilver förbjuds i Sverige - DN 2009-01-13
Kvicksilver förbjuds i Sverige - SvD 2009-01-13
Glödlampor förbjuds inom EU - Kemikalieinspektionen 2008-12-18
Det ser mörkt ut för glödlampan - DN 2008-12-02
EU vill förbjuda glödlampor - Ny Teknik 2008-06-18
Kvicksilver - Kemikalieinspektionen 2009-10-15


Andra som bloggar om detta:
Bästa argumenten mot lågenergilampor - Stefan Olsson 2009-01-17
Mera om lågenergieländet - Peter J Olsson 2009-01-17
Förbud mot kvicksilver hotar lågenergilampor? - fritänk 2009-01-14
Vad händer med lågenergilamporna? - Ett hus liv och lustar och andra livsaktiviteter 2009-01-13
Det var på tiden - Min rastplats 2009-01-13

--------------------
Pingat på nyligen.se för intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: