onsdag 14 januari 2009

Energiförsörjning och beroende

Idag kan man finna en karta över gasledningarna i Europa hos DN. Det är ganska fascinerande att se hur stor makt som Ukraina får genom de ledningar som går ut ur landet, för att inte säga Ryssland som levererar den så långt. När naturgasen nu inte flödar genom ledningarna drabbas i princip alla de länder som Ryssland levererar gas till inklusive Balkan och norröver ända till Österrike och Tjeckien, förutom Polen och norra Tyskland. Kartan återfinnes här. Ryssland är dock inte enda stället som det går att få naturgas från, Norge verkar gå som vinnare ut ur det hela då de ökar sina leveranser kraftigt. Under förra onsdagen nådde de 342 miljoner kubikmeter, nära taket på 350 miljoner.

En ytterligare intressant del i grafiken är den ledning som är rödmarkerad längst ned, nämligen Nabuccoledningen. Den är omtvistad och skall leda från gasfältet Shah Deniz i Azerbadjan och då forsla naturgas till Europa för ett mindre beroende av Ryssland. I bloggen Med fingrarna i ekorrhjulet (länk nedan) står det synnerligen intressanta kommentarer om just denna ledning. Signaturen Arvid vrider och vänder på problematiken med att bygga just Nabuccoledningen och kommer till slut fram till att den inte kommer att byggas, utan är ett fantasiprojekt... Tror man på Arvid så kommer stora delar av Europa även i fortsättningen att vara beroende av att Ukraina och Ryssland kan komma överens i fortsättningen!

Energiförsörjningen är en ganska viktig beståndsdel i vardagen. För att industrier skall kunna producera och tusen andra saker skall kunna fungera samt för att vi skall kunna få ha det varmt hemma krävs det energi. Jag anar att det kommer att fortsätta debatteras runt om i Europa hur det här beroendet av rysk naturgas påverkar oss och vad vi skall göra åt det. En "lösning" på det hela skulle naturligtvis vara att starta upp fler kärnkraftverk. Skulle detta ske och skulle Sverige börja bryta uran för export så skulle vi säkerligen snart stå på plus, eftersom det finns synnerligen mycket uran i den svenska marken. I dagsläget ser det scenariot ganska orealistiskt ut, i synnerhet med det motstånd som finns mot kärnkraften i Sverige idag. Det byggs tydligen en reaktor till i Finland, den enda i Västeuropa för tillfället. I Sverige stänger vi ju ner våra reaktorer och ersätter dem med smutsig tysk kolkraft - pest eller kolera är väl beslutet.

Precis som med kärnkraft så vill människor inte heller ha vindkraft i närheten av sina bostäder och arbetsplatser. Många är ense om att vindkraft är bättre än många andra sätt att producera energi - men de låter så förfärligt... Likaså är många ense om att kärnkraft är så farligt så att vi inte skall ha det i Sverige - men i övriga världen används det ännu flitigt... Vattenkraften då? De största vattenkraftverken ligger långt ifrån majoriteten av Sveriges befolkning, i de stora älvarna i norr. Där har de legat länge och gjort ett bra arbete sedan sin tillkomst, att det dessutom är synnerligen billig energi märker vi däremot inte... Den som vill köpa förnyelsebar el kan exempelvis köpa sin el av Karlstadenergi som säljer Värmlandsel för 1 öre mer per kilowatt och då får man "ursprungsmärkt el" - hur de nu kan garantera det? Energidjungeln är tät och relativt rörig - säg den elkund som inte har höjt ett ögonbryn eller två över elräkningen!

Summan av kardemumman är att det är problematiskt med energiberoende och att jag är rädd för att resultatet kommer att bli en naturgasledning i Östersjön. Vilka konsekvenser en sådan skulle ha för Sverige vågar jag knappt spekulera i.

Angående förnyelsebar energi skriver Energimyndigheten om elcertifikatsgivning och hur det fungerar för att särskilja förnyelsebar el. För övrigt tycker jag själva uttrycket "förnyelsebar el" är ganska missvisande, men använder det till trots för att det är kort och lättbegripligt.

"Sedan år 2003 finns elcertifikatsystemet i Sverige. Elcertifikatsystemet är ett lagstadgat och marknadsbaserat stödsystem som ska öka elproduktionen från förnybara energikällor så som vind, sol, biobränsle, småskalig vattenkraft, vågkraft, geotermisk energi och från torv på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är att användningen av el från förnybara energikällor ska öka med 17 TWh från 2002 års nivå till år 2016. Elcertifikatsystemet pågår till och med år 2030.

Systemet ersätter tidigare statliga investerings- och driftbidrag till vindkraft, kraftvärme och småskalig vattenkraft. Principen är att det finns en säljare och en köpare av elcertifikat samt att handel sker mellan dessa. Godkända producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad megawattimme el av staten. Elleverantörer är skyldiga att köpa elcertifikat av producenterna motsvarande en viss andel av deras fakturerade el, en så kallad kvotplikt. På så sätt skapas en efterfrågan på elcertifikat och producenter av förnybar el får en extra inkomstkälla. Varje år ska elleverantörerna deklarera och lämna in elcertifikat motsvarande kvotplikten. Elcertifikaten ska finnas på de kvotpliktigas konto senast den 31 mars för annullering och därmed uppfyllande av kvotplikten."

Fler än jag som tycker att det känns ganska svårgreppbart?

Tidigare som jag har skrivit om detta:
Energiberoende 2009-01-13

Andra bloggare om detta:
Med fingrarna i ekorrhjulet: Gas intressantare än Gaza - 2009-01-07

Inget slut på gaskonflikten - DN 2009-01-14
Inget slut på gaskonflikten - SvD 2009-01-13
Gaslagren i Europa räcker i flera veckor - DN 2009-01-08
Mer förnybar el från Värmland - Karlstads kommun 2008-10-06
12,7 TWh förnybar el genom elcertifikatsystemet år 2007
- Energimyndigheten 2008-04-15

--------------------
Pingat på nyligen.se för intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

2 kommentarer:

Michael Karnerfors sa...

Oj jösses... andas inte ens "bygg ut älvarna" åt en politiker... de kommer att springa ifrån dig skrikandes "Oren!!! Jag har bivit oren!!!".

Jag gissar att bråket om älvarna var en stor anledning till att vi beslutade att vi skulle ha kärnkraft någon gång på 70-talet. Men det får de som var med som den debatten ta upp. Jag är inte gammal nog.

Pumlan sa...

Det är lite underligt att de flesta sätt att skaffa mer energi alltid verkar bättre på avstånd, gärna i andra änden av landet... "Inte på min bakgård" för att göra en rak översättning av ett engelskt uttryck som passar väl här.

Nej, jag är heller inte gammal nog så vi får väl se om någon tar upp stafettpinnen!