måndag 17 november 2008

Våld mot kvinnor, vilka dumheter!

Ibland undrar jag vad som pågår inne hos min granne, precis på samma sätt som jag undrar vad som pågår inne bakom alla stängda dörrar jag passerar. Nyfikenheten är tydligen enormt stor, både hos mig och hos många andra svenskar. Ibland undrar jag dock om vi inte är lite för mesiga i vår nyfikenhet. Konstiga ljud hörs, dunsar och grälande röster för att sedan bli helt tyst. Sådär tyst så att det bara kryper längs ryggraden.

Kvinnomisshandel, eller män som slår kvinnor, är vanligare än vad vi tror i Sverige idag. Det skrivs inte alls mycket om det, desto mer blåses det upp när det gäller våldtäkter eller överfall utomhus, som inte alls är lika vanligt.

Anmälningarna om våld mot kvinnor ökar enligt Brå, men frågan är om det är för att det sker mer eller för att fler vågar anmäla? Som alltid i sådana fall så finns det "stora mörkertal" som av självklara skäl inte kan redovisas i statistiken. 81 procent av fallen som anmäls gäller tillfällen där kvinnan känner gärningsmannen. Det som kvinnor oftast är räddast för är att vistas själva utomhus om kvällen i områden de inte känner sig trygga i. Frågan är bara om det egentligen inte bör vara tvärtom? Det är ju klart fler som blir utsatta för våld och hot av någon de känner än av en fullständig främling, kvar finns ändå rädslan för mörker och ensamhet.

1 av 10 fall av våldtäkt är överfallsvåldtäkt. Däremot så minskar våldtäkter i nära relationer och utgör nu 17 procent av anmälda våldtäkter.

Något som är ganska anmärkningsvärt är att "endast" 67 procent är män i de misshandelsfall där offer och gärningsman är obekanta för varandra, alltså är en tredjedel kvinnor.

Jag tycker nästan att detta är det värsta: "Utifrån specialstudier och brottsofferundersökningar har Brå uppskattat att endast mellan 20 och 25 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer anmäls till polisen." Detta innebär alltså att trots att anmälningarna ökar så är det fortfarande en så liten del av brotten som anmäls.

Nu sjunger min granne för full hals, det var nog inget ändå...

1 kommentar:

Anonym sa...

Män misshandlas också i nära relationer. Alla
undersökningar som vänt sig till bägge könen visar att det är ungefär 50/50.

http://www.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm